Erkend verhuizer

Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Als u moet verhuizen omdat uw huis is gesloopt of verbouwd, kunt u een verhuiskostenvergoeding krijgen. Is uw huur geëindigd omdat de verhuurder een
effectief bestemmingsplan wilde uitvoeren? Dan heb je ook recht op een verhuiskostenvergoeding van de verhuurder.

Hoogte verhuiskostenvergoeding

De verhuisvergoeding is bedoeld om de verhuis- en verbouwingskosten te dekken. Hoeveel verhuiskosten u krijgt, hangt af van uw woonruimte en verhuisdatum:

Vrijstaand huis

– Per 28 februari 2021 is de minimale vergoeding voor vrijstaande huizen, caravans en standplaatsen 6.334 euro.
– Verhuisde u tussen 29 februari 2020 en 28 februari 2021? De minimale vergoeding is 6.253 euro.
– Bent u verhuisd tussen 28 februari 2019 en 28 februari 2020? Dan is de minimale vergoeding 6.095 euro.
– Ben u verhuisd tussen 16 en 27 februari 2018 Dan is de minimumbijdrage €5.993.
– Verhuisde u in de periode 28 februari 2017 tot 5 februari 2018? Dan is de minimumbijdrage € 5.910.
– Verhuisde u in de periode 2 maart 2016 tot 27 februari 2017? Dan is de minimumbijdrage € 5.892.

De minimumbijdrage wijzigt elk jaar voor 1 maart. De bijdrage wijzigt met het percentage van de inflatie over het vorige jaar (consumentenprijsindex).

Kamers

Voor kamers geldt geen minimumbedrag, omdat de verhuiskosten en
herinrichtingskosten van kamers doorgaans lager zijn.

Vergoeding naast verhuiskosten

Heeft u schade door verbouwingen waarbij de verhuiskostenvergoeding niet (volledig) is betaald? Dan kunt u proberen een vergoeding te krijgen. Dit is een aanvulling op de verhuiskostenvergoeding.

Verhuiskostenvergoeding bij wisselwoning

Verhuis u tijdelijk naar de wisselwoning? En staat in het contract duidelijk vermeld dat het bij de verbouwing van de woonruimte om de wisselwoning gaat? In dat geval hoeft de verhuurder maar één keer een vergoeding voor verhuiskosten te betalen. Dit geldt ook bij het betrekken van een tijdelijke woning die op grond van de Leegstandwet wordt verhuurd.

Betaling contant of in natura

Uw verhuurder kan u de verhuizing voor u laten regelen in plaats van een vergoeding te betalen. De verhuurder kan dit aanbod doen. U hoeft het aanbod niet te accepteren, maar u kunt wel een minimumbedrag vragen.

Geld van de gemeente en van de verhuurder

Door verbouwingswerken kunt u ook geld krijgen van uw gemeente. U behoudt zich nog steeds het recht voor om de verhuurder verhuiskosten te vergoeden. Wel kan de verhuurder de bijdrage verlagen op basis van het bedrag dat u van de gemeente ontvangt. Hierover kunnen de gemeente en de verhuurder overeenstemming bereiken.

Verhuizen niet nodig
Voor sommige renovatieprojecten is verhuizen niet nodig, dus geen verhuiskostenvergoeding. De verhuurder kan dit aangeven in het renovatieplan. Ben
je het er niet mee eens? Dan kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn